Contactpersonen

Predikant
Ds. M. Hameete
06 8382 7434
Mail Maarten

Voorzitter van de kerkenraad:
Dhr. H. Dreschler
Kraatsweg 2C, 6721 NS Bennekom
0318-417429 / Mail Hans

Scriba van de kerkenraad:
Mevr. H. Schuurman – Treels
Dorpsstraat 18, Renswoude
0318 570856 / Mail Henny

Coördinatie pastoraat
Ds. M. Hameete
06 8382 7434
Mail Maarten

Pastorale ouderling:
Dhr. H. Moll
Marktstraat 16K
3925 JR  Scherpenzeel
06 – 46 20 43 33 / Mail Henk

Contactpersoon voor jeugdactiviteiten:
Mevr. H. Schuurman – Treels
Dorpsstraat 18, Renswoude
0318 570856 / Mail Henny

College van Kerkrentmeesters:
Dhr. G. van de Hoef
Dorpsstraat 47a
3927 BG Renswoude
0318 – 57 22 69 / Mail Gert

Ledenadministratie:
Dhr. D. Verbeek
Eikenlaan 6
3927 AG Renswoude
Mail Dick

Diaconie:
Mevr. E. Plantinga – de Wit
De Meent 7
3927 GL Renswoude
0318 – 572493 / Mail Emmie

Z.W.O.
Mevr. S. Labots – Lagerweij
Watersnipweide 67
3927 SL  Renswoude
0318 – 30 33 75 / Mail Sandra

Evangelisatiecommissie:
Mevr. J. Stomphorst – Aantjes
Kerkstraat 14, Renswoude
06 – 14984092 / Mail Jolanda

Kinderhofje:
Mevr. M. Bruijne
Graaf van Bentheimlaan 24
3927 DE Renswoude
0318 – 61 65 21 / Mail Mierella

Kinderoppas:
Mevr. H. Schuurman – Treels
Dorpsstraat 18, Renswoude
0318 570856 / Mail Henny

Kinderverteldienst:
Mevr. E. Hannisse
Barneveldsestraat 2
3927 CC Renswoude
0318 57 37 06 / Mail Esther

Bijbelse tuin:
Mevr. H. Westland 
Mail Henny

Onderhoud Bijbelse tuin:
Dhr. G. van de Hoef
Dorpsstraat 47a
3927 BG Renswoude
0318 – 57 22 69 / Mail Gert

Coördinatie bloemenverzorging:
Mevr. G. Aantjes
Wilgenlaan 16
3927 AM Renswoude
0318 – 57 28 56 / Mail Gera

Collectemunten (penningmeester):
Mevr. H. van Engelenburg
Smidstraat 14
6744 WT Ederveen
Bankrekening: NL67 FVLB 0635 8077 18 / Mail Hettie

Coördinatie OPA (Oud Papier Actie):
Dhr. H. van Vulpen
Schras 57
6744 WT Ederveen
0318 – 57 17 96

Koster: Voor huur “De Voorhof” e.d. zaken omtrent het kerkgebouw
Dhr. H. Aantjes
Wilgenlaan 16
3927 AM Renswoude
0318 – 57 28 56 / Mail Henk

Organist:
Dhr. R. van Leeuwen
Van Arckelweg 29
3927 BP Renswoude
0318 – 57 10 21 / Mail Rein

Beamteam:
devoorhofbeamer@gmail.com

Coördinatie kerktaxi:
Mevr. I. Bovenschen
Elzenhof 6
0318 – 57 23 60 / Mail Ineke

Preekvoorziening:
Mevr. H. van Ommeren-van Ramshorst
Vendelier 3
3927 WD Renswoude
0318-573563 of 06 53362429 / Mail Henny

Redactie “Nieuws van de Kerk”:
Dhr. A. Muit en mevr. B. Muit-van Gameren
Graaf van Bentheimlaan 18
3927 DE Renswoude
0318 – 57 61 10 / Mail de redactie

Redactie website:
Mevr. E. Meter
06 28196918
Mail Emmelie               

Dhr. J. Bruijne
Mail John

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.