Welkom bij Protestantse Gemeente

“De Voorhof” te Renswoude

Adres kerk: Dorpsstraat 88 / Kastanjelaan 1 Renswoude

Jaarthema 2023-2024 ‘Ga mee!’

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

  • Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.
  • De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.
  • Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Beluister onze kerkdienst live! Iedere zondag om 9.30 uur.
Beluister opnames van kerkdiensten. (de liturgie vindt u in de agenda)

Naast het collecteren in de kerk, kunt u ook rechtstreeks uw bijdrage overmaken naar Rekeningnummer: NL62RABO 0373 712 391 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente De Voorhof te Renswoude o.v.v. ‘collecte eredienst’