2017

3 september 2017: Dienst van bevestiging en intrede ds. Maarten Hameete

Zondag 3 september was een feestelijke dag voor onze gemeente.
De nieuwe predikant ds. Maarten Hameete werd bevestigd als predikant.
Ds. Donken van de Hervormde gemeente mocht zijn nieuwe collega bevestigen.
Dat gaf een mooi gevoel van verbondenheid en is een teken van het feit dat in onze dorpsgemeente de kerkelijke grenzen niet zo strak zijn. Dat belooft wat voor de toekomst.
In een volle dienst waarin veel genodigden aanwezig waren mochten we ook dorpsgenoten en leden van de andere kerken in ons dorp begroeten.
Na afloop was er een gezellig samenzijn.
Inmiddels is ds. Hameete al volop aan het werk in de gemeente en begint hij al een beetje thuis te raken in de dorpen Renswoude en Ederveen.