2020

Afgelopen week zijn er door de Hervormde en Gereformeerde kerk samen 35 pakketten gevuld.

Foto’s genomen tijdens de dienst op eerste paasdag 2020:

de paaskaars is aangestoken.
De 3-D berg van de kinderverteldienst.
Het houten kruis.
De neergelegde voorwerpen bij het houten kruis.