2020

Foto’s genomen tijdens de dienst op eerste paasdag 2020:

de paaskaars is aangestoken.
De 3-D berg van de kinderverteldienst.
Het houten kruis.
De neergelegde voorwerpen bij het houten kruis.