Brief aan gemeenteleden maart 2020

Brief aan de gemeenteleden maart 2020:

Beste gemeenteleden,

Vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus en de door de regering afgekondigde maatregelen voelen we ons als kerkenraad verantwoordelijk om maatregelen te treffen. 

Vanwege het kwetsbare karakter van onze gemeente en de bezoekers van onze kerkdiensten vinden wij het verstandig om de zondagsdiensten door te laten gaan ZONDER kerkgangers. Dit betekent dat de website de enige manier is om deze dienst te volgen. 

Dit is een besluit waar we niet zomaar toe gekomen zijn, en we hechten aan het doorgaan van de eredienst. De verantwoordelijkheid voor elkaar weegt op dit moment zo zwaar dat we deze weg kiezen. We hopen op uw begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet, Maarten Hameete