Contactpersonen

Predikant:
Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema
Molenparkweg – Oost 6
6741ZS Lunteren
06 – 13376181 / Mail Ria

Voorzitter van de kerkenraad:
Dhr. H. Dreschler
Kraatsweg 2C
6721 NS Bennekom
0318 – 303421 / Mail Hans

Scriba van de kerkenraad:
Vacant
(Tijdelijke waarneming door de voorzitter)

Coördinatie pastoraat:
Mevr. I. Bovenschen
Elzenhof 6
3927 GK Renswoude
06 – 22367233 / Mail Ineke

Pastorale jeugdouderling:
Dhr. J.B. Swart
van Culemborglaan 12
3927 DD Renswoude
06 – 15412361 / Mail Jan

Contactpersoon voor jeugdactiviteiten:

Ds. R.Z. Scheltens-Ritzema & Mevr. M. Bruijne

College van Kerkrentmeesters (CVK):
Dhr. J.I.S. Bruijne (voorzitter)
Graaf van Bentheimlaan 24
3927 DE Renswoude
06 – 12441584 / Mail John

Dhr. M. van de Bor (secretaris)
Kievitweide 28
3927 SG  Renswoude
06 – 83667231 / Mail Michiel

Ledenadministratie:
Dhr. G. Bovenschen
Elzenhof 6
3927 GK Renswoude
0318 – 572360 / Mail Gert

Diaconie:
Mevr. E. Plantinga – de Wit
De Meent 7
3927 GL Renswoude
0318 – 572493 / Mail Emmie

Z.W.O. (Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking):
Mevr. S. Labots – Lagerweij
Watersnipweide 67
3927 SL  Renswoude
0318 – 303375 / Mail Sandra

Interkerkelijke activiteitencommissie:
Dhr. M. ten Hove
Spikhorst 48
3927 DB  Renswoude
06 8166 99 98 / Mail Martijn

Kidsclub:
Mevr. M. Bruijne
Graaf van Bentheimlaan 24
3927 DE Renswoude
0318 – 616521 / Mail Mierella

Kinderoppas:

/

Kinderverteldienst:
Mevr. I. Dreschler
Kraatsweg 2C
6721 NS Bennekom
0318 – 303421 / Mail Ineke

Bijbelse tuin:
Mevr. H. Westland 
Mail Henny

Onderhoud Bijbelse tuin:
Dhr. G. van de Hoef
Dorpsstraat 47a
3927 BG Renswoude
0318 – 572269 / Mail Gert

Coördinatie bloemenverzorging:
Mevr. G. Aantjes
Baron Jan Karelhof 6
3927 PD Renswoude
0318 – 572856 / Mail Gera

Collectemunten (penningmeester CVK):
Mevr. H. van Engelenburg
Smidstraat 14
6744 WT Ederveen
Bankrekening: NL62RABO 0373 712 391 / Mail Hettie

Koster:
Dhr. H. Aantjes
Baron Jan Karelhof 6
3927 PD Renswoude
0318 – 572856 / Mail Henk

Organist:
Dhr. R. van Leeuwen
Van Arckelweg 29
3927 BP Renswoude
06 – 46157372 / Mail Rein

Beamteam:
devoorhofbeamer@gmail.com

Coördinatie kerktaxi:
Mevr. I. Bovenschen
Elzenhof 6
0318 – 572360 / Mail Ineke

Preekvoorziening:
Mevr. H. van Ommeren-van Ramshorst
Vendelier 3
3927 WD Renswoude
0318 – 573563 of 06 53362429 / Mail Henny

Redactie “Nieuws van de Kerk”:
Dhr. A. Muit en mevr. B. Muit-van Gameren
Graspieperweide 26
3927 SR Renswoude
0318 – 576110 / Mail de redactie

Website:
Dhr. J.I.S. Bruijne / Mail John