Contactpersonen

Predikant:
Ds. R.Z. Scheltens-Ritzema
Oranjestraat 29, 6741 CV Lunteren
+31 6 13376181 / Mail Ria

Voorzitter van de kerkenraad:
Dhr. H. Dreschler
Kraatsweg 2C, 6721 NS Bennekom
0318 – 303421 / Mail Hans

Scriba van de kerkenraad:
Vacant
(Tijdelijke waarneming door de voorzitter)

Coördinatie pastoraat:
Ds. R.Z. Scheltens-Ritzema
Oranjestraat 29, 6741 CV Lunteren
+31 6 13376181 / Mail Ria

Pastorale ouderling:
Dhr. H. Moll
Marktstraat 16K
3925 JR  Scherpenzeel
06 – 46204333 / Mail Henk

Contactpersoon voor jeugdactiviteiten:
Mevr. H. Schuurman – Treels
Dorpsstraat 18, Renswoude
0318 – 573928 / Mail Henny

College van Kerkrentmeesters:
Dhr. G. van de Hoef
Dorpsstraat 47a
3927 BG Renswoude
0318 – 572269 / Mail Gert

Ledenadministratie:
Dhr. D. Verbeek
Eikenlaan 6
3927 AG Renswoude
Mail Dick

Diaconie:
Mevr. E. Plantinga – de Wit
De Meent 7
3927 GL Renswoude
0318 – 572493 / Mail Emmie

Z.W.O.
Mevr. S. Labots – Lagerweij
Watersnipweide 67
3927 SL  Renswoude
0318 – 303375 / Mail Sandra

Evangelisatiecommissie:
Mevr. J. Stomphorst – Aantjes
Kerkstraat 14, Renswoude
06 – 14984092 / Mail Jolanda

Kinderhofje:
Mevr. M. Bruijne
Graaf van Bentheimlaan 24
3927 DE Renswoude
0318 – 616521 / Mail Mierella

Kinderoppas:
Mevr. H. Schuurman – Treels
Dorpsstraat 18, Renswoude
0318 – 573928 / Mail Henny

Kinderverteldienst:
Mevr. K. van Viegen
Biesbosserweg 3
3927 VC Renswoude
06 – 11121324 / Mail Karen

Bijbelse tuin:
Mevr. H. Westland 
Mail Henny

Onderhoud Bijbelse tuin:
Dhr. G. van de Hoef
Dorpsstraat 47a
3927 BG Renswoude
0318 – 572269 / Mail Gert

Coördinatie bloemenverzorging:
Mevr. G. Aantjes
Baron Jan Karelhof 6
3927 PD Renswoude
0318 – 572856 / Mail Gera

Collectemunten (penningmeester):
Mevr. H. van Engelenburg
Smidstraat 14
6744 WT Ederveen
Bankrekening: NL62RABO 0373 712 391 / Mail Hettie

Coördinatie OPA (Oud Papier Actie):
Dhr. H. van Vulpen
Schras 57
6744 WT Ederveen
0318 – 571796

Koster: Voor huur “De Voorhof” e.d. zaken omtrent het kerkgebouw
Dhr. H. Aantjes
Baron Jan Karelhof 6
3927 PD Renswoude
0318 – 572856 / Mail Henk

Organist:
Dhr. R. van Leeuwen
Van Arckelweg 29
3927 BP Renswoude
06 – 46157372 / Mail Rein

Beamteam:
devoorhofbeamer@gmail.com

Coördinatie kerktaxi:
Mevr. I. Bovenschen
Elzenhof 6
0318 – 572360 / Mail Ineke

Preekvoorziening:
Mevr. H. van Ommeren-van Ramshorst
Vendelier 3
3927 WD Renswoude
0318 – 573563 of 06 53362429 / Mail Henny

Redactie “Nieuws van de Kerk”:
Dhr. A. Muit en mevr. B. Muit-van Gameren
Graspieperweide 26
3927 SR Renswoude
0318 – 576110 / Mail de redactie

Website:
Dhr. J. Bruijne / Mail John