Data “Nieuws van de kerk”

Agenda inleveren kopie Nieuws van de Kerk
Kopie bij voorkeur per e-mail naar: nvdk@telfortglasvezel.nl
of bij de redactie Graspieperweide 26.

Inleveren kopie * Bezorgen

2022

10 juni * 15 – 18 juni
15 juli * 20 – 23 juli
16 september * 21 – 24 september
14 oktober * 19 – 22 oktober
11 november * 16 – 19 november
16 december * 21 – 24 december

2023

13 januari * 18 – 21 januari
10 februari * 15 – 18 februari
10 maart * 15 – 18 maart
14 april * 19 – 22 april
12 mei * 17 – 20 mei
16 juni * 21 – 24 juni