Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avondddienst 15 april 2022 – goede vrijdag – m.m.v. Ds H.R. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

vrijdag 15 april: 19:30

Goede Vrijdag

Orgelspel

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.

Aanvangslied: Psalm 22: 1 en 2

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij ?
Hoe blijft Gij zwijgen ?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaadren bleven op U bouwen,
dat Gij hen nam in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Gebed

EL 118

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door Zijn liefdemacht.

2. En in de tuin van de pijn
Verkoos Hij als een lam te zijn,
Verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'

Refrein

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.

Refrein

4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

De Bijbel open: Johannes 18: 1-11

Lied 587:1

1. Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

Johannes 18: 12-27

Lied 587: 2

2. Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

Johannes 18: 28-40

Lied 587:3

3. Hemelse koning, door God uitgekozen,
waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

Johannes 19: 1-16a

Lied 587: 4 en 5

4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die Hem openhaalde,
ik laat Hem vallen.

5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
liefde is dorst naar vrede zonder einde,
water dat wijn wordt.

Johannes 18: 16b- 30

De paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Johannes 19: 31-37

Kort meditatief woord: “Het is volbracht”

Lied 587: 6 en 7

6. Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.

7. Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: Gezang 189: 2 en 4

2. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij
en Zijn sterven zaligt mij.

4. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven,
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn,
met U in gemeenschap zijn.

Zegen

Gegevens

Datum:
vrijdag 15 april
Tijd:
19:30