Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avondddienst 16 april 2022 – stille zaterdag – m.m.v. Ds H.R. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zaterdag 16 april: 19:30

Stille zaterdag

Vandaag staan we stil bij wat de Heer volbracht heeft: heel Zijn
leven heeft Hij voor de aarde en die haar bewonen gegeven.
Zo komen we bij elkaar, en staan stil bij al het duister dat nog
steeds in deze onze wereld heerst. We hoeven maar te denken
aan de oorlog in Oekraïne, armoede, vluchtelingen,
uitzichtloosheid. Zorgen over het milieu, zoektocht naar
zingeving, vragen over toekomst en perspectief…

Dóór al dit duister heen geloven wij hoe een nieuwe schepping
zichtbaar wordt door het geloof in de opstanding van onze Heer.
Hij , Schepper van hemel en aarde, geeft een nieuwe morgen,
een nieuwe dag, een herschepping van al wat is! Ja, alles komt
goed!

Orgelspel

Ook op deze Stille Zaterdag belijden wij:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.

Orgelspel

Gebed: Stille Zaterdag. ( Uit: Inkeer, Jaap Zijlstra)

De Bijbel open: Johannes 19: 38-42

Lied 590

1. Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4. 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5. Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Uit de Bijbel: Psalm 36: 6 -10

Meditatief woord: “In de schaduw van uw vleugels”

Meditatief orgelspel

Lied 650: 1, 2, 3 en 4

1. De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar
zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Gebeden

Lied 650 : 5, 6 en 7

5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Zegen

Gegevens

Datum:
zaterdag 16 april
Tijd:
19:30