Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avonddienst 2 maart 2022 – aswoensdag – m.m.v. Ds H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

woensdag 2 maart: 19:30

– Orgelspel

– Stil persoonlijk gebed,

Votum en groet

– Zingen Lied 556: 1, 2 , 3 en 4: “Alles wat over ons geschreven is”.

1   Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2   Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3   Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4   Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

– Stilte

– Gebed

– De Bijbel open: Joël 2: 12 en 13

– Zingen Lied 834:1, 2 en 3“Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”.

1   Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2   Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3   Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

– De Bijbel open: Matteüs 6: 16 t/m 21

– Zingen: Lied 256: “Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God”.

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister

– De Bijbel open: Psalm 143: 1, 8 t/m 11

– Gods liefde mogen wij al in de morgen horen, Gods liefde in Christus onze Heer toont Hij
in de weg die Jezus gaat voor ons. Wij mogen Hem volgen en bemoedigd worden door de
genadige liefde die Hij schenkt. Als teken van verbondenheid met deze Heer, mag u een
askruisje komen halen.

Terwijl dat gebeurt, luisteren wij via YouTube naar Sela: “Heer, hoor mijn gebed”.

– Een kort woord voor deze dag.

– Hemelhoog 420: “Heer wijs mij uw weg”.

1 Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4 Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
 
– Gebed

– Slotlied: Lied 248 “De dag door uwe gunst ontvangen”.

1   De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2   Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3   Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4   Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

– Zegen

-Orgelspel

Gegevens

Datum:
woensdag 2 maart
Tijd:
19:30