Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avonddienst 3 november 2021 – Dankdag – Ds WJW Scheltens uit Lunteren (klik voor liturgie)

woensdag 3 november 2021: 19:30

– Orgelspel
– Mededelingen collectes (Kr)

– Intochtslied: Psalm 65: 5,6. ‘Gij komt het dorre land doorschrijden’.
5. Gij komt het dorre land doorschrijden.
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden.
Uw voetstap maakt het week
Gij druipt uw zegen in de voren
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
Waar Gij zijt voorgegaan,
6. Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
Tooit de woestijn zich met een wade
De heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
Het dal van koren blond.
Dit is het land door u geschapen
uw lof schalt in het rond.

– Stil gebed, Votum en Groet.
– Gebed.
– Bijbellezing: 1 Kronieken 29: 1-16

– Zingen: Psalm 75: 1,2,7 ‘U alleen, U loven wij’.
1. U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
Want uw naam zo rijk van eer
Is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wonderen van uw hand.
2,Ja ik kom, Ik kies de tijd.
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond
7. God is ‘t die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer,
ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht geloofd
Gaat met opgeheven hoofd.

– Verkondiging: ‘Het is van U’

– Zingen:Lied 978 ‘Aan U behoort , o Heer der heren’.
1   Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de on ze-kere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4   Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet

– Dank- en voorbeden.
– Aankondiging collectes Collecte bij de uitgang of over overmaken via de bank

– Slotlied:Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ (staande).
1 Dank, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in t’ licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk.

– Zegen.
– Orgelspel

Gegevens

Datum:
woensdag 3 november 2021
Tijd:
19:30