Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avonddienst 9 maart 2022 – Biddag – Ds G. Helder- de Zoete uit Scherpenzeel (klik voor liturgie)

woensdag 9 maart: 19:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collecten.

Zingen aanvangslied: Psalm 136: 1 en 11 “Loof de Heer, want hij is goed”.

1 Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

11 looft den Heer, die in de nacht
der verneed'ring aan ons dacht,
die de tirannie verdrijft
door zijn gunst die eeuwig blijft.

Stil gebed
Onze Hulp en Groet

Zingen: Psalm 136: 12

12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

Inleiding

Zingen: Lied 538: 1,3 en 4 “Een mens te zijn op aarde”.

1.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden,
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden,
die ’t ons heeft voorgedaan.

3.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden,
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan

Inleiding

Zingen: Lied 1008: 2 en 3”Rechter in het licht verheven”.
 
2   Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3   Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Gebed
 
Lezing: Psalmen 1
 
Luisterlied: Psalm 1   

                           
Overdenking:
 
Zingen: Lied 981: 1,2,3 en 4 “Zolang er mensen zijn op aarde”.

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2   Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3   Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4   Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
 
Gedicht
 
Luisterlied: God die leven hebt gegeven.

 
Gebeden
 
Zingen: Lied 837: 1 en 3 “Iedereen zoekt u, jong of oud

1.Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.
 
Zegen:

beamen met zingen Amen, amen, amen

Orgel

Gegevens

Datum:
woensdag 9 maart
Tijd:
19:30