Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Beperkte & ONLINE ochtenddienst 13 december 2020 – Ds. A. Haaima (3e advent)(klik voor liturgie)

zondag 13 december 2020: 09:30

Orgelspel: keuze organist

Intocht:

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

De derde kaars van Advent wordt aangestoken, daarbij wordt een gedicht gelezen door Betsie Muit.

Psalm 130: 3:
3  Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 130: 4:
4 Gij al Gods bondgenoten,
ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten,
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding;
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

Kindermoment + film van de Zandtovenaar:

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6

Lied 444: 1, 2 en 3:
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2  De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.
Schriftlezing: Matteus1: 18 – 23
Lied 444: 4 en 5:
4  De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!
5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Preek

Lied 382: 1, (Evangelische Liedbundel, is in Opwekking lied 334)

Gebeden

Lied 489: 2:
2  Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aard
een alle vlees aanschouwt het heil.

Zegen met Amen.

Organist:

Gegevens

Datum:
zondag 13 december 2020
Tijd:
09:30