Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

kerstviering 65+ thema: Licht in onze ogen (klik voor liturgie)

vrijdag 18 december 2020: 19:00

Kerstviering 2020 Thema: Licht in onze ogen
Kerstmuziek Komt allen tezamen (Sela)

(kleine reclame balk, graag snel weg klikken)
Ineke: Inleidende woorden
Aansteken van het licht
Emmie: Tekst:
Luisterlied Als alles duister is. (praiseband All-in one)

Emmie: Gebed
Ineke: Tekst:
Ineke: Lezing: Jesaja 9 : 1, 5 en 6
Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:
De heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
Van nu tot in eeuwigheid.
Luisterlied: Het volk dat in duisternis wandelt. (Chr. Gemengd Rehobothkoor)

Ineke: Lezing: Lucas 2:1-7
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn aanstaande
vrouw die zwanger was.
Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Luisterlied: Er is een roos ontloken (Sela)

Emmie: Meditatie Licht in het begin
Luisterlied: Licht in de nacht (Nederland Zingt )

Ineke: Voorbede
Luisterlied: Zoekend naar licht

Zegenbede
Slotlied: Ere zij God (Nederland zingt)

Gegevens

Datum:
vrijdag 18 december 2020
Tijd:
19:00