Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

De kerstviering van Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging afd. Renswoude zal helaas niet doorgaan.

woensdag 16 december 2020: 19:45

Helaas zal de viering niet doorgaan.

Kerstliturgie 2020

Joke Verweerd

Kerstprogramma 2020 Op zoek naar nieuw leven
Aandachtspunt:
De liederen worden door enkele personen ten gehore gebracht, onder
begeleiding van muziek. Zacht mee-neuriën is toegestaan.

Welkom en opening door de voorzitter
Thema-uitleg: Op zoek naar nieuw leven
Voorzingen en meelezen of mee-neuriën:
Laat ieder het horen (Opwekking 523)

Laat ieder het horen
dat eens werd geboren
de Redder der wereld
de Heer van ’t heelal.
De engelen meldden,
in Efratha’s velden
dat Hij werd geboren
in Bethlehems stal.
Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena.
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven,
de Heiland der Wereld
halleluja!

In doeken gewonden
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe
het Godd’lijk Kind.
De sterre gaat stralen
voor wie moe van ’t dwalen
bij ’t wonder van Bethlehem
vrede vindt.

Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven,
de Heiland der Wereld
halleluja!

Voordracht:
Het wonderlijke verhaal…
Voorzingen en meelezen of mee-neuriën: Er is een roos ontloken
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.
Voordracht: Maria en Jozef
Voordracht: Maria bij Elisabeth
Voordracht: Bethlehem

Voorzingen en meelezen of mee-neuriën:
Heerlijk klonk het lied der eng’len
Heerlijk klonk het lied der eng’len,
In het veld van Efrata:
Ere zij God in de hoge,
Looft de Heer, halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder,
Als een kindje, klein en teer,
Maar hoe arm Hij ook mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen,
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Leer ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis,
Leer ons in Uw naam geloven,
Neem ons eens in ’t Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Oude Christuslegende: De luit van de herdersjongen.
Pauze

Voorzingen, luisteren of mee-neuriën (op de melodie van Once
in Royal David’s City)
Uit het duister hier gekomen
Uit het duister hier gekomen
Mensen van de wereldnacht
Onbestemd verward in dromen
Niet vermoedend wie hen wacht
Zoekend of een woord opgaat
Als een ster van dageraad
Nacht waarin zou zijn geboren
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’
Morgentaal in onze oren
Hemel op ons hoofd gezet
Ogenwenkend woord van u
Nieuw getijde dat is nu
Gij die nieuw zijt alle dagen
Bron en hartslag van de tijd
Kunt Gij een moment verdragen
Dat Gij niet mijn toekomst zijt?
Die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’
En ‘de dood zal niet meer zijn’.
Zeg ons dat Gij niet zult slapen
Eerste stem die nimmer zweeg
Zie de mens door U geschapen
Waarom zijn wij woest en leeg
Als de dood zo zwaar en dicht
Spreek ons open naar uw licht.

Voordracht: De kracht van een lied
Voordracht: Morgenlicht
Voorzingen, meelezen of mee-neuriën: Komt allen tezamen!
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Komt allen tezamen, komt verheugd van harte
Bethlehem stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning

Bemoediging: Kan een weg zonder reis?
Vrij kerstverhaal: Late dienst
Afsluiting door de voorzitter.
Voorzingen en mee-neuriën:
Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen

Gegevens

Datum:
woensdag 16 december 2020
Tijd:
19:45