Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 1 januari 2022 – Nieuwjaarsdag – m.m.v. Da R.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zaterdag 1 januari: 10:30

Orgelmuziek.

Welkom, mededelingen uitleg collectes:

We luisteren via YouTube naar intochtslied: 281: 1, 2, 5 en 10 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’.
Liedboek lied 281 – Wij zoeken hier uw aangezicht – YouTube

1.Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison.

5.Dat ieder die zich tot u wendt,
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Kyrie eleison!

Gebed:

De tien woorden als geloofsbelijdenis:

Wij geloven met hart en ziel, dat de Heer onze God is, de enige
Hij heeft ons bevrijd, geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.
Wij geloven dat wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn.
Dat wij in Gods naam zullen leven.
Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is-
dat allen eerbied waardig zijn,
die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.
Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint,
dat wij elkaar trouw mogen zijn, zoals God zich met ons verbonden heeft.
Wij geloven dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is.
Dat geloven en belijden wij voor God en elkaar. Amen

Zingen: lied 695: 1, 3 en 5 ‘Heer raak mij aan met uw adem’.

1.Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Gebed opening van het Woord:

Lezing: Romeinen 15:1 t/m 13.

YouTube: lied 442:1 en 2 ‘Op U mijn Heiland, blijf ik hopen’.

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Overdenking: ‘Een hoopvolle toekomst’.

Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’ (van Sela)

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

Gebed:

YouTube: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’

1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegenbede:
In ons hart en in ons huis de zegen van God
In ons komen en in ons gaan de vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht de liefde van God
Bij het einde, nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen,
Thuis te brengen.
Amen

Zegen:

Zingen lied 425 : ‘Vervuld van uw zegen’.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Gegevens

Datum:
zaterdag 1 januari
Tijd:
10:30