Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 10 april 2022 – palmpasen – Ds H.R. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 10 april: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 22: 11 en 12 ‘Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing’.

11   Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

12   Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert
en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
het Koninkrijk!

Stil gebed, Votum en groet

Gebed van Palmzondag

Luisterlied: Via Dolorosa Sela https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA

Zingen: Lied 558: 1 en 2’Jezus om uw lijden groot’.

1   Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

2   Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Kindermoment

Thema: Palmzondag

Zingen: Gezegend Hij die komt, uit Hemelhoog 174

1.Gezegend Hij, die komt,
die komt in de naam des Heren.
Gezegend Hij, die komt,
die komt in de naam van God.

2.Hosanna, de Zoon van David
Hosanna, de Zoon van David
Hosanna, de Zoon van David
Gezegend Hij die komt.

3.Hosanna, de Zoon van David
Hosanna, de Zoon van David
Hosanna, de Zoon van David
Gezegend Hij die komt.

Kinderen gaan naar de Kinderverteldienst met lichtje.

Gebed

De Bijbel open: Lucas 19: 29 t/m 48

Zingen: Lied 550: 1,2 en 3 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’.

1   Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

2   Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

3   Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Verkondiging: “Intocht en uittocht van Jezus als weg van bevrijding naar Gods nieuwe wereld”.

Zingen: Lied 552: 1,2 en 3 ‘Dit is een dag van zingen’.

1, Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

2.Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
hij heeft aan ons zijn leven
tn liefde doorgegeven
Tot grond van ons bestaan.

3. Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Kinderen halen uit de Kinderverteldienst

Gebeden, afgesloten met Onze Vader

Slotlied: Gezang 259: 1 en 2 ‘Halleluja! lof zij het lam’. (oude liedboek)

1   Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2   Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Zegen,

Aansluitend: 3x gezongen Amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 10 april
Tijd:
09:30