Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 10 juli 2022 – Ds. Ria Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 10 juli 2022: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 133 vers 1, 2 en 3

1   Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Een liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2   Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3   Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed

Zingen: ‘Kijk eens naar de vogels’, Elly en Rikkert

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad.
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat.
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk.
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk.
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.

Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
dan vogeltjes en bloemetjes, 't is God die jou bewaart.
Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou.
Hij houdt je in zijn Hand, Hij houdt je in zijn Vaderhand.
In Zijn Vaderhand.

“Een potje met vrede”, door: Evi van de Bor

Als ik op reis ga om vrede te brengen,
dan neem ik een rugzak mee.
Daar zit niks in,
alleen een potje met vrede.
Ik moet uitkijken dat het potje niet kapot valt
Dan ga ik op reis naar landen waar oorlog is.
Overal strooi ik wat van de vrede.
Ik ga ook naar voetbalstadions waar geweld is,
ik strooi weer wat vrede.
En zo ga ik langs alle mensen om vrede te brengen.
Dan wordt de wereld vast een stuk mooier.
Alleen…. Ik ben bang dat één potje met
vrede niet genoeg is.
Daarom zeg ik tegen iedereen die ook vrede wil,
maak ook zo’n potje,
neem het mee overal waar je komt.
Breng vrede!

Woord voor onderweg: Kolossenzen 3: 12-17

Gebed : “Metgezel”, door Nynke Valkenburcht

God, wij horen de verhalen van Abraham, Isaak, van Jakob; Israël.
U gaat met ons mee door bergen en dalen,
woestijnen en zeeën,
Een trouwe metgezel.
Onzichtbaar nabij
in een wolk soms verhuld.
Zo wijst U de weg,
de belofte vervuld.
In stilte ervaren,
in vuur soms gehoord.
Zo wordt U voor mensen
het levende woord.
Uw adem geeft leven,
Uw windkracht blaast aan.
Genoeg om vol vuur
In uw Geest door te gaan.

“In beweging komen”….ds. Ria Scheltens Ritzema

Zingen: ‘Sta es even op als je Jezus liefhebt’.

Sta ’s even op als je Jezus lief hebt.
Sta ’s even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van Hem houdt.

Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt.
Geef elkaar de hand als je van hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van Hem houdt.

Draai ’s even rond als je Jezus lief hebt.
Draai ’s even rond als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van Hem houdt.

Spring ’s in de lucht als je Jezus lief hebt.
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van Hem houdt.

Ga ’s even zitten als je Jezus lief hebt.
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van Hem houdt.

De Bijbel open: Genesis 25: 19-34

Lied via de beamer over Jacob en Esau ( van Gerard van Midden en Gerard van Amstel)

https://www.youtube.com/watch?v=8BjF2R9b

De Bijbel open: Johannes 10: 11-16

Zingen: Lied 654: 1, 4, 5 en 6 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’.

1   Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

4  Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

5   Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6   Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Verkondiging: ‘God houdt je in zijn Vaderhand’.

Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’.

1 Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

“God van alle mensen”.

God van alle mensen,
Geef ons een plek in deze wereld waar het veilig is.
Waar je je kunt terugtrekken en schuilen.
Waar je kunt dromen en verlangen.
Waar je kunt balen en huilen.
Waar je jezelf kunt zijn.
Een plek die bij je past.
Help ons ook om plaats te maken voor elkaar
en een ander zijn eigen plek te gunnen.
God, in uw hart is voor elk mens een plaats.
Een schuilplaats midden in het leven.

Zingen: ‘God kent jou vanaf het begin’.

God kent jou Refrein: 1 keer
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is Couplet: 1 keer
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

God kent jou Refrein: 2 keer
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

en weet je wat zo mooi is Couplet: 1 keer
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

God kent jou Refrein: 2 keer
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet (2 keer)

‘Uitdeelrondje’.

Dankgebed, voorbeden en het (gesproken) Onze Vader

Slotlied Lied 416 ‘Ga met God’.

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen,
Aanvullend: gezongen amen, amen, amen.

Als de elektrische duofiets wordt aangeboden, zingen we: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem
Is van Hem

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
maak een vrolijk geluid voor de Heer
Met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Dat Hij jubelt met jou en met mij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Gegevens

Datum:
zondag 10 juli 2022
Tijd:
09:30