Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 11 juni 2023 – Ds. Ria Scheltens – Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 11 juni: 09:30

Orde van dienst voor zondag 11 juni 2023 te Renswoude
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers:
dienst 1- Ineke Bovenschen, dienst 2- John Bruijne
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Henk Aantjes
Beamer: Berend Waarsing
——————————————————————————–

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collecte

Aanvangslied: Psalm 87 : 1, 2, 3 en 4 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’.

1   Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2   Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3   God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4   Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen’.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen lied 195 ‘Klein gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van inkeer en verootmoediging

Woord van vertrouwen: ‘Psalm 143: 1,2, 8 t/m 11’.

Zingen: ‘Laat mij in de morgen Uw liefde horen’. (Sela)

Heer, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken.
Antwoord mij,
U bent trouw en rechtvaardig.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn ziel verlangt naar U.

Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.
Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn ziel verlangt naar U

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze verhalen lezen we over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Lucas 7:1-10 staat centraal: Jezus maakt de slaaf van een Romeinse officier beter.

Kinderlied: Kom aan boord

De kinderen gaan naar de Kinderverteldienst met Mierella Bruijne-Aantjes

De Bijbel open: ‘Lucas 7: 1 t/m 10’.

Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3 ‘Lieve Heer, Gij zegt’kom’ en ik kom

1   Lieve Heer, Gij zegt ‘kom; en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2   O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga. en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3   Want o Heer, ik zeg ‘kom; en Gij komt,
ik zeg ‘kom’en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Verkondiging : ‘U hoeft maar te spreken’

Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus ga ons voor’.

1   Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2   Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3   Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4   In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Tijdens dit lied komen de kinderen terug uit de KVD

Dankgebed, voorbeden en gesproken Onze Vader

Slotlied: Psalm 68: 7 en 12 ‘God zij geprezen met ontzag’.

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
Dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

12   Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht-
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Zegen met gesproken amen,

Aansluitend lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Orgel

Gegevens

Datum:
zondag 11 juni
Tijd:
09:30