Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 13 maart 2022 – Ds D. Riemens uit Nijkerk (klik voor liturgie)

zondag 13 maart: 09:30

Orgelmuziek

Woord van welkom, mededelingen en uitleg collectes

Voorbereiding

– Intochtslied Ps. 27 : 1 en 7’Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”

1   Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7   O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

– Stil gebed – Votum en groet

– Gebed van verootmoediging en toewijding

-Zingen: Ev. Liedbundel 203 : 1 en 3’Genade zo oneindig groot’.

1   Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ’k zien.

3   Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Woorden ten leven

Kindermoment: Uit het project “Beloofd land in zicht

Deze zondag is de tweede van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.
Op deze zondag staat Exodus 13:3-10 centraal: De Israëlieten krijgen de opdracht om het paasfeest te blijven vieren.
Mozes had tegen de Israëlieten gezegd: ‘Blijf altijd denken aan deze dag, en eet dan brood zonder gist. Want op deze dag zijn jullie weggegaan uit het land van de slavernij.
Toen heeft de Heer jullie zijn grote macht laten zien en jullie uit Egypte bevrijd.

Projectlied via de beamer: “Ga je met ons mee”

Dienst van Het Woord

– Gebed om verlichting met de Heilige Geest

– Bijbellezing: Lucas 22 : 39 – 46

– Zingen: Ev. Liedbundel 118 : 1, 2 en 4 + refr.”Hij kwam bij ons heel gewoon”

1   Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

2   En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

4   Wij willen worden zoals Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

-Verkondiging: “Nergens uitkomst”.

– Zingen: Joh. De Heer 7 : 1 en 2 “Als g’in nood gezeten”.

1.Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.

2 God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.
 
Dienst van de gaven en gebeden

Dankgebed en voorbeden, stil gebed + gezongen “onze Vader”

Zingen: Lied 575 : 1 en 4 ‘Jezus’ leven van ons leven’.

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4 Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegen met gezongen Amen amen, amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 13 maart
Tijd:
09:30