Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 16 juli 2023 – Ds. A. Groeneveld uit Lunteren (klik voor liturgie)

zondag 16 juli: 09:30

Liturgie 16 juli 2023, Renswoude-Ederveen
Voorganger: ds. A. Groeneveld uit Lunteren.
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1- Ineke Bovenschen,
dienst 2- Henny van Ommeren
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Ronald de Groot
Beamer: John Bruijne
———————————————————————————
Organist

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: Ps.146 : 1 en 3 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’.

1   Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3   Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied 195, ‘Klein Gloria’.
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Ter inleiding op onze verootmoediging
Zingen, lied 302 : 1 en 2 ‘Heer ik kom tot U’. (ELB)

1   Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2   Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Verootmoedigingsgebed

Zingen, Lied 302 : 3 ‘Zie mij voor u staan’.

3   Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Woord van vergeving/apost.vermaan ‘Rom.13 : 8 ev’.

Lied 302 : 4 ‘Jezus op uw Woord’.

4 Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: ‘Hand. 8 : 4-25’ (NBV)

Zingen, Ps.139 : 13 en 14 ‘Zou ik niet haten, die U haat’.

13   Zou ik niet haten, die U haat,
de wijsheid van uw weg verlaat
en opstaat tegen U? Hij is
een kind van kwaad en duisternis.
Uw vijanden die U verlaten,
hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?

14   Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Verkondiging: Thema: “…Grote Blijdschap….??!! Hand. 8 :8’.

Zingen, Gez.435 : 1-4-5 ‘O verbreker aller banden…’. (lied.1973)

1 O verbreker aller banden,
Gij die ons vertrouwen zijt,
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid,
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigenzinnigheid,
tot Ge uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt.

4   Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duiv'len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!

5   Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

Dankgebed-voorbede-stil gebed- tezamen gesproken Onze Vader

Zingen, Lied 416: 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God’. (nw.liedboek)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen.

Aansluitend: Amen, amen, amen.
 
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 16 juli
Tijd:
09:30