Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 17 oktober 2021 – mvr L. Klomp-Oosterhof uit Putten (klik voor liturgie)

zondag 17 oktober 2021: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: 273: 1, 2, 3 ‘Looft God, die zegent al wat leeft’.
1   Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
2   Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
3   Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Idents van verootmoediging:
Gebed om ontferming zingen: ‘Het wordt weer licht’.
(Melodie: Blijf mij nabij. Tekst: Piet Hulshof)
Ontferm U, Heer, de wereld is in nood (Tekst op de beamer)
en onze angst is zo ontzettend groot.
Het stormt, het waait, de golven huizenhoog.
Waar is Uw teken toch: de regenboog?
Ontferm U, Heer, in deze crisistijd
van veel ellende en onzekerheid.
De stilte schreeuwt, de mensen smeken U:
o God, waar bent U toch? Heer, help ons nu.
Ontferm U, Heer, U bent de God, die leeft,
de schepper, die alles in handen heeft.
U bent de Heer, die boven golven staat,
die stormen stilt en steeds weer verder gaat.
Ontferm U, Heer, en spreek in onze nacht
woorden van leven en ontkiemingskracht.
Daarom is onze hoop op U gericht
en zingen wij het mee: Het wordt weer licht!

Gloria lezen tekst psalm 37, 5 en 6 (tekst op de beamer)
Leg je leven in de handen van de Heer,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Kindermoment:
Thema:” God zal weer in Jeruzalem wonen”, gelezen daarbij uit Zacharia 8 : 1 – 8, 20 – 23
Lied via de beamer: Opwekking 623, ‘ Laat het huis gevuld zijn ‘.

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing(en) . Lucas 19, 1 – 10

Lied, psalm 119: 49 ‘Hoe wonderbaar is uw getuigenis’.
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Verkondiging.

Lied 531: 2, 3 ‘Jezus die langs het water liep’.
2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, -het eeuwig leven.

Geloofsbelijdenis (voorganger)

Zingen lied 705: 4 ‘Halleluja lof aanbidding’
4.Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied: 868: 2, 4, 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Zegen met aansluitend gezongen amen,
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 17 oktober 2021
Tijd:
09:30