Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 19 februari 2023 – Ds. T.C.M. Dronkert uit Zeist (klik voor liturgie)

zondag 19 februari 2023: 09:30

PKN GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/EDERVEEN
Liturgie voor 19 februari 2023, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. T.C.M. Dronkert uit Zeist
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1-Ineke Dreschler, dienst 2-Hans
Dreschler.
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Gert van de Hoef

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: Psalm 142: 1, 2, 7 ‘Tot God de Heer, hief ik mijn stem’.

1   Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.

2   Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!

7   Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Ident’s van verootmoediging:

Verootmoedigingsgebed. Lied 274: 1, 2 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’.

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Woord van vergeving.

Lied: 304:1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’.

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Kindermoment: De kinderverteldienst gebruikt het rooster van Bijbel Basic van het NBG,
Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. Op deze zondag staat Exodus 14:15-31 centraal. God leidt het volk van Israël door de Rode Zee, en zorgt ervoor dat de Egyptenaren de Israëlieten niet meer kunnen inhalen.

Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=D4kgIJKJ_A4

Hoe kwam Mozes door de rode zee,
hoe kwam Mozes door de rode zee,
hoe kwam Mozes door de rode zee, hoe kwam hij er doorheen?
ging hij vliegen? nee, nee, ging hij zwemmen? nee, nee. 
ging hij varen? nee, nee, nee, nee!
over een brug? nee, nee. door een tunnel? nee, nee;
hoe kwam hij er doorheen?
God blies met Zijn wind; pff pff pff pff.
God blies met genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg.
En door de zee kwam toen een pad; zo kwam hij er doorheen!

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing(en). Markus 1: 29 – 39

Lied 324: 1, 2, 3 ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’.

1.Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –

2.wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

3.dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Verkondiging.

Lied 837: 1, 2, 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’.

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4. Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen

Dankzegging en voorbeden – ruimte voor stil gebed – en het gesproken Onze Vader.

Slotlied 1001: 2, 3 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Zegenbede

Aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 19 februari 2023
Tijd:
09:30