Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 19 juni 2022 – Ds. C. de Haan uit Veenendaal (klik voor liturgie)

zondag 19 juni: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: Psalm 65 vers 1 ‘De stilte zingt U toe o Here’.

1   De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Stil gebed

Woorden van bemoediging en groet.

Voorganger: Wij zijn met elkaar verbonden
in het geloof in de Eeuwige, onze God,
ALLEN: De bron van alle dingen
Voorganger: Hij voedt ons en houdt ons in stand
ALLEN: Laat onze ogen gericht zijn op Hem.
Voorganger: Laat onze oren gericht zijn op Hem,
ALLEN: Laat ons hart gericht zijn op Hem!
Voorganger:Vrede van God voor u, voor jou en voor de wereld.
Allen: Amen.

Zingen: Led 195 ’Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Psalmgebed Psalm 103

We zingen en lezen lied 103 e

Allen zingen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Voorganger leest vers 1
Hij vergeeft je alle schuld,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid

Allen zingen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Voorganger leest vers 2
De Heer is barmhartig en genadig,
geduldig is Hij en groot is zijn liefde,
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

Allen zingen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Voorganger leest vers 3 en 4
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.
De liefde van de Heer duurt eeuwig
voor wie Hem aanbidden

Allen zingen: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Kindermoment.

Deze zondag is de derde van een blok met vijf teksten over de eerste christenen.
Handelingen 5:12-42 staat centraal: Petrus en Johannes en andere apostelen van Jezus
komen in de gevangenis terecht, maar worden ook weer vrijgelaten.

Kinderlied: ‘Mijn God is zo g-o-e-d’. Tekst en muziek van Lee Ann Vermeulen.

Voorganger: Toelichting op de lezingen

Gebed om de Heilige Geest.

Zingen: Lied 906 vers 1 en 6 ‘God is tegenwoordig’.

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Lezing Lukas 10: 25-42

Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan’. (2 keer)

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Verkondiging

Zingen met YouTube “ Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats’.

Link: https://youtu.be/CecAat8xfO0

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed
en het hardop meebidden Onze Vader.

Collectes in de collectezakken bij de uitgang
of worden per bank overgemaakt,

Slotlied: Lied 418: 1,2 en 3 ‘God, schenk ons de kracht’

.1.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede

Zegenbede

Zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 19 juni
Tijd:
09:30