Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Ochtenddienst 19 maart 2023 – Ds. A. Groenveld uit Lunteren (klik voor liturgie)

zondag 19 maart: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: Ps.25: 2 en 6.

2 Heere, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

6 Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
leren, hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aard'rijk erven.

Stil Gebed

Votum en Groet

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we:
Lied 302 : 1 en 2 ‘Heer ik kom tot U…’. (ELB)

1   Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

2   Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Verootmoedigingsgebed

Lied 302 :3

3   Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Woord van vergeving/apost.vermaan

ELB lied 302 :4

4   Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Kindermoment: De kinderverteldienst gebruikt het rooster van Bijbel Basic van het NBG.
Thema: ‘Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?.
Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij
het hemelse brood is.

Zingen: Projectlied met orgelbegeleiding

[couplet]
Wie zeg jij dat Ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft? 
Wie zeg jij dat Ik ben,
Hoor je wat Ik zeg?
In de naam van mijn Vader,
Wijs Ik jou de weg.

[bridge]
Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?

[refrein]
U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden,
En roept ieder kind.
Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing (OT) ‘Jesaja 52 : 7-10’.

Psalm.72 : 1 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’.

1   Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Schriftlezing (NT) ‘Lukas 18 :31-43’.

Psalm.72 : 4 ‘Hij zal de redder zijn der armen’.

4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Verkondiging: Thema: ‘Een blinde….die ziet ??!!.”.

Meditatief orgelspel: ‘Hoogte en diepte looft nu God’.

Aansluitend:
Gez.461: 1. 2. 3 en 7 (liedb.1973) : “Wisselzang

Allen:
1   O hoogt' en diepte, looft nu God
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.

Dames en meisjes
2   O wondre liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.

Heren en Jongens:
3   De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

Allen:
7   O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

Dankgebed-voorbede – stil gebed – gezamenlijk bidden Onze Vader

Lied 416: 1,2,3 en 4 ‘Ga met God’.

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen.

Aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 19 maart
Tijd:
09:30