Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 21 november 2021 – LZKJ – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 21 november 2021: 09:30

Orgelspel:
Welkom, mededelingen en uitleg collectes (KR)

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 5 ( Oude Berijming)
1.t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Stil gebed, votum en groet
Klein Gloria, Lied 195

Gebed van inkeer en verootmoediging
Wees stil (opname lied 887)

Gedicht: “Dank”, door Ineke Dreschler

Zingen: ( Opw. 281) ‘Als een hert dat verlangt naar water’.
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Refrein:
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Woord voor onderweg: Psalm 36: 6 t/m 10

Kindermoment:
Thema: Álles wordt nieuw’, gelezen wordt daarbij uit: Openbaring 21:1-8
Kinderlied: ‘Ik zal er zijn’, van Sela
Ik zal er zijn | Sela – YouTube

Wij gedenken in het licht van de opgestane Heer

Zingen: Lied 913:1 ‘Wat de toekomst brengen mogen’. (staande)
1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

De Bijbel open: Jesaja 35: 1-10

Luisteren en ingetogen meezingen: ‘De steppe zal bloeien’, Lenny Kuhr
de steppe zal bloeien lenny kuhr – YouTube

De Bijbel open: Openbaring van Johannes 21: 1 -7

Zingen: Lied 513 ’God heeft het eerste woord’.
1.God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort
2.God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij nam,
Zijn roep wordt nog gehoord
3.God heeft het laatste woord
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord
4.God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging ‘Alles wordt nieuw’

Zingen: Lied 737: 1,2,3,4,5 en 21 ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’.
1   Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?
2   Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.
3   Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.
4   En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.
5   God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.
21   Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: ELB lied 413 1.2. en 4 ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’.
1.Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
2.Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
3.Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Zegen,
Aansluitend zingen : Amen, amen, amen

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 21 november 2021
Tijd:
09:30