Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 22 augustus 2021 – Ds T. Dronkert uit Zeist (klik voor liturgie)

zondag 22 augustus 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: psalm 139: 1, 7 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’.
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria
Idents van verootmoediging:
Verootmoedigingsgebed.

Lied: 146C: 7 ‘Alles wat adem heeft loven de Here’.
7.Roemt dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Kindermoment:
Thema: Jezus, Lazarus, Marta en Maria uit Johannes 11: 1-16 en 32-42
Kinderlied: “Vreugde van mijn hart van Sela

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing(en) Jesaja 35: 1 – 10

Lied 678: 1, 4, ‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’.
1.Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, weest gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.
4.Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.

Lezing Markus 7: 31 – 37
Lied 848: 1, 2, 4, 5 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’.
1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
2. Geen mensenoog heeft dat gezien.
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht

Verkondiging
Meditatief orgelspel.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader

Slotlied 837: 1, 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’.
1.Iedereen zoekt U, jong of oud,
Speurend langs allerlei wegen:
Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag en nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
4.Koning, uw rijk is zo nabij
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Zegenbede met aansluitend amen,
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 22 augustus 2021
Tijd:
09:30