Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 22 mei 2022 – mevr. M. van Garderen-Held uit Renswoude (klik voor liturgie)

zondag 22 mei: 09:30

Orgel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: Psalm 122 1,2 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’.

1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2   Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3   Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Votum en groet

Klein Gloria lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Kyriegebed

Lied: 217 vers 1, 2, 3. 4 en 5 ’De dag gaat open voor het woord’.

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Woord van belofte en trouw

Lezen: Psalm 105 vers 7 -11 als inleiding op het thema van de kinderen

Kindermoment
Thema: Gods belofte aan Abraham en Isaak.

Kinderlied via de beamer: ‘Ga je mee met mij’, van Elly en Rikkert

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het woord

1 e schriftlezing: Psalm 122 uit Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Lied via beamer YouTube: Dona nobis pacem

2 e schriftlezing: Johannes 14 vers 23 t/m 29 (NBV)

Lied: 339a Acclamatie na de lezingen

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Lied: 841 vers 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’.

1   Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vra-gen honderd- uit;

2   geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid

Dankzegging – voorbeden – Onze Vader

Slotlied: Vrede zij u (uit Geroepen om te Zingen, nummer 245)

1 Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.

2,Blijf in mijn vrede,
blijf in mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede,
blijf in mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

3,Ontvangt mijn Geest,
Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest,
Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Zegenbede

Gezongen, amen, amen,amen

Orgel

Gegevens

Datum:
zondag 22 mei
Tijd:
09:30