Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 23 januari 2022 – mevr. L. klomp- Oosterhof uit Putten (klik voor liturgie)

zondag 23 januari 2022: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

We zingen ingetogen en staande Intochtslied: lied 212: 1, 2, 3 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’.

1.Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2.Hij die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3.Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

Persoonlijk gebed-Votum en groet.

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming

Woord uit de Bijbel: Hebreeën 4: 14 – 16

Gloria lied 302: 2

2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

Kindermoment: We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basic “Begin van de wereld’.

Thema: ‘Noach’, gelezen wordt hierbij uit Genesis 6 : 9 – 9 : 17 in dit verhaal wordt Noach gered van de grote overstroming, en God geeft de regenboog als teken van zijn belofte van trouw.

Kinderlied via beamer, genaamd: ‘Mijn God is zo groot’,

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing(en)
1 e lezing Jeremia 1, 4-10

Lied 513: 1,2 ‘God heeft het eerste woord’.

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

2 e lezing Lucas 4, 16b-30

Lied 530: 1, 2, 3

1. De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

2. Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

3. Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

Verkondiging.

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis

Lied 985: 1 ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’.

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied. Psalm 146a: 1, 7 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’.

1.Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

7.Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

Zegen met uitgesproken amen.

Zingen Lied 425 . ‘Vervuld van uw zegen’.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 23 januari 2022
Tijd:
09:30