Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 24 april 2022 – Ds. A. Haaima uit Ermelo (klik voor liturgie)

zondag 24 april: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied, Lied 637: 1, 2. 3 en 4 “Vlam van Pasen, steek ons aan”.

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2. De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Stil gebed, Votum en groet

Klein Gloria: Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 630: 1 en 3 “Sta op!- Een morgen ongedacht”.

1   Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Kindermoment:

Thema: “Gods belofte voor Abram”, gelezen daarbij uit Genesis 12 : 1 – 9, 15 : 1 -6

Beamer: Kinderlied “Ga je mee met mij”, van Elly & Rikkert Zuiderveld

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 12: 1 – 9 en 15: 1 – 6

Zingen: Lied 803: 1 en 2 ”Uit Oer is hij getogen”.

1   Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

2   Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 29

Zingen: Lied 675: 1 “Geest van hierboven’.

1 Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Preek:

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 68: 7 “God zij geprezen met ontzag”.

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen: Lied 913: 2 en 3 “Wat de toekomst brengen moge.

2 Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
Als ik in Uw hemel kom.

3   Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Collectezakken staan bij de uitgang

Zegen

Gezongen, Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 24 april
Tijd:
09:30