Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 24 oktober 2021 – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 24 oktober 2021: 09:30

– Orgelspel
– Welkom en mededelingen

– Aanvangslied: Psalm 122 : 1a vrouwen, 1b allen, 2a mannen, 2b allen, 3 allen
1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, (Vrouwen),
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!

Jeruzalem, dat ik bemin, (Allen)
wij treden uwe poorten in.
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2   Hoe zijn de stammen opgegaan! .(Mannen)
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan.

Jeruzalem, dat ik bemin, (Allen)
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord; (Allen)
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

– Stil gebed, Votum en groet
– Zingen: Lied 195 Klein Gloria

– Gebed van inkeer en verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest.
– Foto’s Smart en Dart

– Zingen: Lied 1006
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

– Woord voor onderweg: Romeinen 12: 4 t/m 21

-Kindermoment:
Thema: Nehemia herbouwt de stadsmuren
Gelezen daarbij: Nehemia 2:1-6 en 11-20
Kinderlied: Zoals Nehemia ( Elly en Rikkert Zuiderveld)
Zoals Nehemia – Elly & Rikkert – YouTube

– Aandacht voor 40 jarig bestaan van ons vernieuwd kerkgebouw en – orgel

– Zingen: Psalm 93: 1 en 4 De Heer is koning, Hij regeert altijd
1   De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4   Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

– De Bijbel open: Nehemia 2: 1 t/m 6, 11 t/m 20

– Zingen: Psalm 147:1 Lof zij de Heer, goed is het leven
1 Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heeren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

– Verkondiging: “ Schouder aan schouder voortvarend opbouwen”

– Zingen: Lied 737: 1,2,3,5 en 21 Jeruzalem, mijn vaderstad
1   Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?
2   Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.
3   Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.
5   God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.
21   Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Slotlied: Lied 978: 1 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren.
1   Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
4   Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet

– Zegen

Zingen: Lied 971: 2 en 3. Zing een nieuw lied voor God de Here
2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.
3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 24 oktober 2021
Tijd:
09:30