Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 25 december 2021 – 1e kerstdag – Da R.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zaterdag 25 december 2021: 09:30

– Orgelspel

– Welkom, mededelingen en uitleg collectes

– De Kerstkaars wordt aangestoken door Lotte de Groot
De kaars van Kerst, die mag nu aan.
Laat ieder zien en horen.
Een grote ster is opgegaan
De Koning is geboren

– Aanvangslied: Lied 477: 1, 2 en 3 ‘Komt allen tezamen’.

1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2.De hemelse eng'len riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
omt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

– Stil gebed, Votum en groet
– Zingen: Lied 477: 4 en 5

4.O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan,
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die koning.

– Gebed

-Kindermoment: Adventsproject genaamd: ‘Tel je mee’ van het NBG
-Thema: “De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders”, gelezen wordt daarbij uit
Lucas 2 : 6 – 20.
– Lied: Wij zijn de herders Elly en Rikkert Wij Aanbidden Hem – YouTube

– Gedicht: ‘Kerst’ van Jaap Zijlstra (uit Inkeer)’

Dank U, lieve God,
dat wij niet behoeven op te klimmen tot U,
nooit en te nimmer zouden wij U bereiken.
Dank U, dat U neerdaalt tot ons,
tastbaar, menselijk,
in het kind Jezus.
En zoals Hij, de Vredevorst,
is neergedaald in een stal
om tussen ons te wonen
en ons sjaloom te geven,
zo geloven wij
dat het nieuwe Jeruzalem,
het rijk van Uw volkomen vrede,
zal neerdalen op aarde
en Gij tussen ons zult wonen,
ja, dat Gij alles in allen zult zijn.
Dank, eeuwige Vader,
voor dit kostbare geschenk,
de Zoon van uw liefde,
Jezus, onze verlosser.
Dank voor uw trouw,
dat Gij voor ons wilt zijn
de God die met ons meegaat,
de Schepper die niet varen laat
wat zijn hand in liefde begon.

– Woord van geloof: Titus 2: 11
– “Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen”

Sela (Kerstnacht boven Bethlehem | Sela – YouTube

– De Bijbel open: Lucas 2: 1 – 14

– Zingen Lied 481: 1 ‘Hoor de engelen zingen de eer’.

1 Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

– De Bijbel open: Lucas 2: 15-20

– Zingen lied 468: 1, 3 en 4 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’.

1   Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

3   Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4   Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

– Verkondiging: “ Lof aan het Kind van Bethlehem!’.

– Meditatief orgelspel

– Zingen lied 487 : 1, 2 en 3 ’Ere zij God in onze dagen’.

1.Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2.Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3.Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

– Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

– Wij mogen het licht dóórgeven: foto’s met daarbij op achtergrond het lied Taizé:
Jesus, Your light, Taizé-bundel https://www.youtube.com/watch?v=lUSAQ7XPPW8

– Slotlied Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

– Zegen
– Zingend 3x amen

– Orgelspel

Gegevens

Datum:
zaterdag 25 december 2021
Tijd:
09:30