Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 25 december 2022 – 1e kerstdag – da. Ria Scheltens – Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 25 december 2022: 09:30

Orde van dienst voor het Kerstfeest 25 december 2022
Thema: God zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht.
——————————————————————————————————
Voorganger: ds. Ria Scheltens – Ritzema
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1-Emmie Plantinga, dienst 2-Ineke Bovenschen
Organist: Wim Vochteloo
Piano: Wim Kramer
Gitaar: Gerlofke Swart
Kerstkaars: Rogier van Veen
Koster: Dick Verbeek
———————————————————————————————————–
Voor de dienst: pianospel (Wim V met Cantare): ‘Heaven rejoices’.

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Lied 477: 1, 2 en 4 ‘Komt allen te samen’

1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die koning.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed

Woord voor onderweg: Titus 2: 11

Zingen: Lied 506: Wij trekken in een lange stoet:

Cantare:
1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem
Wij gaan uw koning tegemoet
o stad Jeruzalem
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Allen refrein: Wij loven U, Koning en Heer
Koning en Heer,
wij loven U, Koning en Heer

Cantare:
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
Wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn
Een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn

Allen refrein:
Wij loven U, Koning en Heer
Koning en Heer,
wij loven U, Koning en Heer

Allen:
4 Wij gaan op weg naar Bethlehem,
Daar ligt hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:

refrein:
Wij loven U, Koning en Heer
Koning en Heer,
wij loven U, Koning en Heer

Ik kan niet wachten!

Op de poster wordt de kribbe geplakt.

Zingen: ‘Luidt klokjes klingelingeling

Luidt klokjes klingelingeling,
luidt klokjes kling.
Laat de boodschap horen,
Jezus is geboren.
Met die blijde klanken,
willen wij God danken.
Luidt klokjes klingelingeling,
Luidt klokjes kling.
Kling klokjes klingelingeling,
kling klokjes kling.

Kerstmis is gekomen,
met zijn groene bomen
en in alle landen,
gaan de kaarsjes branden.
Kling klokje klingelingeling,
kling klokje kling.

De Bijbel open: Lucas 2: 1-7 door Hans van Vulpen

Zingen: Lied 503:1,2,3 en 4‘Wij staan aan zijn kribbe’.

Cantare:
1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon,
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Allen:
2 Wij lezen Gods wezen in ’t kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Cantare:
3 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis,
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

Allen:
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht

De Bijbel open: Lucas 2: 8-20 door Hans Dreschler

Zingen uit Opwekking 527 ‘Licht in de Nacht’. (met Wim Kramer op piano en
Gerlofke Swart op gitaar)

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

Kindermoment over de wijzen uit het Oosten ( Mattheüs 2)

De kinderen gaan met Margreeth Valkenburcht naar de Kinderverteldienst

Cantare: ‘Christmas Night’.

Verkondiging: ‘God zal wonen bij de mensen, komt als kind in onze nacht’.

Zingen: Lied 487: ‘Eer zij God in onze dagen’.

Cantare:
1.Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept op aarde vrede uit
Allen refrein:
Gloria in excelsis Deo (2x)

Allen:
2.Eer zij God die onze Vader
En die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toe gekomen is
Refrein:
Gloria in excelsis Deo (2x)

Cantare:
3. Lam van God, Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree, kyrieleis

Allen refrein:
Gloria in excelsis Deo (2x)

De kinderen komen terug uit de Kinderverteldienst

De sticker van de wijzen uit het Oosten wordt opgeplakt

We zingen: ‘Een koning is geboren’. met Gerlofke op de gitaar

1 Een koning is geboren,
een koning, een koning,
een koning is geboren,
heb je 't al gehoord.
Hij kwam op aarde wonen
als baby'tje zo klein.
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de koning zijn.
———————————————
2 Waar is Hij dan geboren
die koning, die koning?
Waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O nee, die koning, die ik ken
de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis
maar in een arme stal.

3 Waar moet Hij dan in slapen
die koning, die koning?
Waar moet Hij dan in slapen?
Een gouden hemelbed?
O nee, die koning die ik ken,
die heeft geen bed van goud,
geen pracht en praal, maar o zo kaal,
een kribbetje van hout.

4 Wat draagt Hij dan voor kleren
die koning, die koning?
Wat draagt Hij dan voor kleren?
Een jas van hermelijn?
O nee, die koning die ik ken,
die heeft er zelfs niet één.
En ook geen hemdje van satijn
maar doekjes om zich heen

5 Hoe kan ik Hem dan vinden
die koning, die koning?
Hoe kan ik Hem dan vinden,
weet jij misschien de weg?
Die koning is dichtbij je.
Je hoeft niet ver op reis.
Vraag Hem in 't kribje van je hart,
dan wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis.

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed, zingend Onze Vader

Slotlied: ’Ere zij God ‘. met tegenmelodie door Cantare

Ere zij god, Ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge
Ere zij God in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, Ere zij God
In de hoge, In de hoge, In de hoge

Vrede op aarde, Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen,Amen,

Zegen,

waarna 3x amen door de gemeente

Gegevens

Datum:
zondag 25 december 2022
Tijd:
09:30