Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Avonddienst 31 december 2022 – oudjaarsdag – mevr. M. van Garderen – Held uit Renswoude (klik voor liturgie)

zaterdag 31 december 2022: 19:30

Liturgie avonddienst 31 december 2022. Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: mevr. M. van Garderen – Held
Dienstdoende ambtsdagers: dienst 1- Henk Moll, dienst 2- Henny van Ommeren
Organist: Rein van Leeuwen
Koster: Henk Aantjes
————————————————————————————————————

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: 283 vers 1 t/m 5 ‘In de veelheid van geluiden’.

1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee.

Votum en groet

Lied: 802 vers 1 t/m 4 ‘Door de wereld gaat een woord’.

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

2 Door de wereld gaat een stoet
die bevrijd is door het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4.Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 131

Lied: Psalm 131 vers 1 t/m 3 ‘O Heer, er is geen trots in mij’.

1   O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2   Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3   Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.

Overdenking

Meditatief moment (lied via beamer)

Mon âme se repose (Taizé)

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem.

Dankgebed – voorbeden – Gesproken Onze Vader.

Slotlied: 263 vers 1 t/m 3 ‘Wees Gij mijn toevlucht’.

Wees gij mijn toevlucht de komende nacht,
De morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt,
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zegenbede

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen

Gegevens

Datum:
zaterdag 31 december 2022
Tijd:
19:30