Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 26 december 2021 – 2e kerstdag – Ds J.Lammers uit Beekbergen (klik voor liturgie)

zondag 26 december 2021: 09:30

Orgelspel.
    
Welkom mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: lied 477 : 1 en 2  ‘.Komt allen te samen’.

1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2.De hemelse eng'len riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Votum en Groet
Zingen:’Psalm 98 : 1 en 2     ‘Zing een nieuw lied voor God de Heere

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
      
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
           
Kyriegebed

Zingen: 476 : 1, 3 en 4   ‘Nu zijt wellekome’. Nederland Zingt: Nu zijt wellekome – YouTube

1.Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

3.Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar,
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.

4.Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Lofprijzing

Glorialied Lied 474 : 1 en 2    ‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot’.          l

1   Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.

2   Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.

Kindermoment:    We volgen het adventsprogramma van Bijbel Basic
Thema: ”De liefde van God”, hierbij wordt gelezen uit Psalmen 103.
Kinderlied daarbij is genaamd: " Vrolijk kerstfeest iedereen"
 
Gebed

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 14

Tekst: Lucas 2 : 7b

Preek: “Kerstfeest: Een dak boven je hoofd”.
 

Zingen: Lied 478 : 1   ‘Komt, verwondert u hier, mensen’.

1.Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Gebeden:  

Zingen: Lied 503   ‘Wij staan aan een kribbe’.
Wij staan aan een kribbe – Nederland Zingt – YouTube

Zegen
Afsluitend: Amen, amen amen  
   
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 26 december 2021
Tijd:
09:30