Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 26 september 2021 – HA – Ds mv HZ Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 26 september 2021: 09:30

Orgelbespeling.
Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 147: 1 en 4 ‘Lof zij de Heer, goed is het leven’.
1 Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
4 Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's Heren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.

Persoonlijk gebed, Votum en groet
Lied 195 / Klein Gloria
Gebed van inkeer en verootmoediging en om de werking van de Heilige Geest

Zingen uit Opwekking 281: ‘Als een hert dat verlangt naar water’
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
ja met U wil 'k verder gaan.

Woord voor onderweg: 1 Petrus 5: 7

Zingen: Lied 146 C vers 3 en 7,’Alles wat ademt heeft love de Here’.
3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Kindermoment
Thema: Het Joodse volk door Ester gered, gelezen daarbij uit Ester 8 : 3 – 17
Lied daarbij is: Jeruzalem stad van goud/Yerushalayim Shel Zahav

De Bijbel open: Psalm 147: 1 -11 en Mattheus 6: 19-34

Zingen: Lied 413: 1 en 2 ‘Grote God wij loven U’.
1   Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2   Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Verkondiging: ‘ Geen zorgen voor morgen’.

Zingen: Lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’.
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.
5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom
6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.
7.Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.

Viering van het Heilig Avondmaal
Vg. : De Heer zij met u
Allen :Zijn Geest in ons midden.
Vg. :Heft uw harten omhoog.
Allen: Wij heffen ons hart op tot God.
Vg. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen
Tafelgebed Dienstboek
Zingen Lied 405: 4 ‘Heilig, heilig, heilig’
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
Vervolg Tafelgebed met aansluitend het Onze Vader.
Gemeenschap van brood en wijn.

Diaken nodigt uit( viering waarbij brood en bekertje wijn wordt meegenomen naar de zitplaats;
nadat de instellingswoorden zijn uitgesproken vieren we op onze plaats in de kerk het Heilig
Avondmaal.

Dankzegging: Psalm 103: 1 t/m 5 wordt gelezen.
Dankgebed.

Slotlied: Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zij

Wegzending en zegen, waarna 3x ‘amen’

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 26 september 2021
Tijd:
09:30