Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 27 februari 2022 – Ds G. Wolfert uit Scherpenzeel (klik voor liturgie)

zondag 27 februari: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: ‘Mijn hart wacht stil op U, o Heer’

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

3. De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen!

Persoonlijk gebed – Votum en groet.

Klein Gloria Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoedigingsgebed

Woorden als richtlijn voor het leven: uit Galaten 5: 17-23

Loflied: NLB 218: 1 en 4 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’.

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegen kom.

Kindermoment: Deze zondag is de vierde en laatste van een blok met 
vier verhalen uit het evangelie volgens Marcus.. Centraal staat
vandaag de lezing uit Marcus 1:35-38, thema:
“Jezus bidt op een stille plek “,
voordat hij verder trekt om het goede nieuws ook op andere plaatsen 
te vertellen.

Kinderlied via de beamer genaamd: ‘Hij is machtig’

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing: Psalm 37:1-11

Lied: NLB 1010: 1 en 2 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’.

1   Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2   Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Lezing: uit Matteüs 5:1-12

Luisterlied: ‘Magnificat’

Verkondiging

Lied: NLB 841: 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’.

1.Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2.geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied: ‘Daar waar liefde heerst en vrede’
Daar waar liefde heerst, en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

Zegenbede

Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 27 februari
Tijd:
09:30