Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 3 april 2022 – Ds H.R. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 3 april: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collecte

Aanvangslied: Psalm 43: 1 en 3: ‘O God, kom mij geding beslechten’.

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.

3. O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mijn woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Psalm 43: 4:

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Gebed van inkeer en verootmoediging.

Woord voor onderweg: ‘Psalm 27:1,4,5,7,8,11-14’.

Zingen: Lied 687: ‘Heer, wijs mij uw weg’.

1.Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
 
3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

 4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Kindermoment met neerzetten van het symbool op de kijktafel

Projectlied: “Ga je met ons mee”.

Gebed om de Heilige Geest
De Bijbel open: Lucas 22:7 t/m 38

Zingen: Lied 393: ‘Als ik in deze stille tijd’.

1. Als ik in deze stille tijd
De grens der woorden overschrijd
En mij begeef tot brood en wijn
Om één met U, mijn Heer, te zijn –
O ware zoon van Abraham,
God kiest zichzelf een offerlam.

2.Als er tot uw gedachtenis
De viering van het nachtmaal is
En Gij het brood des levens zijt,
De beker van de dankbaarheid –
O Heer dat Gij gelijk het graan
Te gronde gaat om op te staan.

3.Gij deelt met mij de laatste nacht
En breekt tot alles is volbracht;
En dit is het genadebrood,
Gij hebt mij lief tot in de dood;
En dit is de genadewijn,
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn

Verkondiging: “In Jezus’ Naam”

Zingen: Lied 556: 1,2, 3 en 4: ‘Alles wat over ons geschreven staat’.

1   Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2   Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3   Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4   Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (* evt Oekraïens met zandtovenaar)

Slotlied: Lied 534: ‘ Hij die de blinden weer liet zien’.

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2.Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3.Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4.Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God

Zegen

Zingen aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 3 april
Tijd:
09:30