Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 3 oktober 2021 – Israelzondag – Dhr. R.H. van Riezen uit De Glind (klik voor liturgie)

zondag 3 oktober 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes.

Intochtslied: psalm 34 vers 1, 3 en 5 (Ik loof de Heer altijd)
1 Ik loof de Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegen die en weest blij.
3 Een arme riep in nood.
De Here hoorde naar zijn stem,
God, die in al zijn angsten hem
uitzicht en redding bood.
Rondom Gods knechten staat
des Heren engel als een wacht.
Hij weert des vijands overmacht
en redt hen van het kwaad.
5 Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

– Gebed om Gods aanwezigheid.
v. Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
a. Zie ons hier staan
v. Wij die van U hebben gehoord
a. Hoort U ons aan
v. Uw naam is dat U mensen helpt
a. Wees onze hulp
v. En dat U alles hebt gemaakt
a. Maak alles nieuw
v. En dat U ons bij name kent
a. Leer ons U kennen
v. Die Bron van Leven wordt genoemd
a. Doe ons weer leven
v. Die hebt gezegd: Ik zal er zijn
a. Wees hier aanwezig. Amen.
Groet:
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. Ook u zal God bewaren

Klein Gloria
Toelichting op het thema

Lezing Exodus 20 vers 1-17

Kindermoment:

Dienst van het Woord:
Gebed
Lezing Exodus 19 vers 3-9a

Lied 868 vers 1 en 2 (Lof zij de Heer)
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Verkondiging.

Lied 345 Gij hebt uw word gegeven.
1.Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.
2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.
3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied 704 vers 1 en 2 Dank, dank nu allen God
1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Zegenbede met aansluitend (Gezongen) amen,
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 3 oktober 2021
Tijd:
09:30