Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 30 januari 2022 – HA – Ds H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 30 januari: 09:30

– Orgelspel

– Welkom, mededelingen en uitleg collectes

– Aanvangslied Psalm 103: 1 en 9: ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’.

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
9   Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

– Stil gebed, Votum en groet

– Zingen: Lied 195,
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

– Gebed:

– Woord voor onderweg: 1 Timoteüs 1: 14,15,17

– Zingen Lied 868: 1 en 2:’Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’.

1   Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzing de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2   Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

– Kindermoment:
Thema: ‘De toren van Babel’, gelezen wordt hierbij uit Genesis 11:1-9. Centraal staat dat
de mensen willen om bij elkaar te blijven wonen en daarom bouwen ze een toren. Maar God is het
daar niet mee eens.

– Kinderlied via de beamer: ‘Mijn God is zo groot’.

– Inleiding op de Bijbellezingen van deze zondag, door Sieka Tiemersma

– De Bijbel open: Psalm 23

– Zingen Lied 23C vers 1,2,3,4,5 : ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’.

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag

– De Bijbel open: Matteüs 5: 14 t/m 16

– Luisterlied Psalm 143 van Sela
Sela | Hoor mijn gebed (CD/DVD Live in Groningen) – YouTube

– Verkondiging

– Meditatief orgelspel

– Zingen Lied 273 vers 1,2,3,,4, en 5: ‘Loof God, die zegent al wat leeft’.

1   Loof God, die zegent al wat leeft,
der heem'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
2   Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
3   Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
4   Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
5   Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

– Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

* nodiging en vredegroet
Vg: De Heer zij met u.
Allen: Zijn Geest in ons midden
Vg: Heft uw harten omhoog
Allen: Wij heffen ons hart op tot God
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen

* Lofzegging

*Tafelgebed met tussendoor lied 405: 1,

1 Heilig, heilig, heilig,
Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.

met afrondend: (het Onze Vader uitgesproken )

– Diaken nodigt uit
– Lopende viering
– Instellingswoorden bij het breken van het brood, waarna gezamenlijk het brood gegeten wordt
en bij de wijn in de beker, waarna gezamenlijk de wijn/druivensap gedronken wordt.

– Dankzegging: lezen Psalm 103: 1 t/m 5

– Dankgebed en voorbeden

– Slotlied Lied 117 A vers 1 en 2: ‘Gij volken loof uw God en Heer’.

1 Gij volken loof uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
2 Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

– Zegen, waarna 3x amen

– Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 30 januari
Tijd:
09:30