Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 4 juni 2023 – Ds. P.B. Koekoek uit Woudenberg (klik voor liturgie)

zondag 4 juni 2023: 09:30

PKN GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/EDERVEEN
Liturgie voor 4 juni 2023, aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. P.B. Koekkoek uit Woudenberg
Dienstdoende ambtsdragers:
dienst 1- Ineke Bovenschen, dienst 2- Emmie Plantinga
Organist: Wim Kramer
Koster: Gert van de Hoef
Beamer: Rein van Leeuwen

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied150: 1 en 2 ‘Loof God, loof Hem overal’.

1   Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2   Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Persoonlijk gebed – Votum en groet.

Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Ident’s van verootmoediging:

Verootmoedigingsgebed.

Woord van vergeving.

Lied: 103c: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’.

1   Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2   Loof Hem als uw vaadren deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3   Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, looftuw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4   Snel vergaan de mensenkind'ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5   Engelen, zing ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Kindermoment: Thema: “Jezus en de Sabbat”.

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie.
In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.
Lucas 6:1-11 staat centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over de sabbat.

Kinderlied

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

1 e Lezing: ‘Exodus 34:4-9’.

Lied 117d: ‘Laudate omnes gentes’.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

2 e lezing: ‘Matteus 28:16-20’.

Lied 304: 1, 2 en 3 ‘Zing van de Vader die in den beginne’.

1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Verkondiging.

Lied 705: 1,2,3 en 4. Ére zij aan God, de Vader’.

1.Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2.Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3.Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4.Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – en het gesproken Onze Vader.

Slotlied, 305: 1,2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’.

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Zegenbede

Aansluitend zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 4 juni 2023
Tijd:
09:30