Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Ochtenddienst 5 februari 2023 – mevr. M. van Garderen – Held uit Renswoude (klik voor liturgie)

zondag 5 februari: 09:30

PKN GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/EDERVEEN

Liturgie voor 5 februari 2023, aanvang 9.30 uur
Voorganger: mevr. M. van Garderen – Held uit Renswoude
Dienstdoende ambtsdragers: dienst 1-Henk Moll, dienst 2-Henny van Ommeren
Organist: Wim Kramer
Koster: Karen van Viegen.
Beamer: John Bruijne

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: 210 1 t/m 3 ‘God van hemel zee en aarde’.

1. God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

3. Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos

Votum en groet
Lied 195 ‘Klein Gloria’.

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Dienst van verootmoediging:

Verootmoedigingsgebed

Lied: 8b vers 1 t/m 5 ‘Zie de zon, zie de maan’.

1 Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer' hoe heerlijk is Uw Naam.

2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer' hoe heerlijk is Uw Naam.

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer' hoe heerlijk is Uw Naam.

4 Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer' hoe heerlijk is Uw Naam.

5 Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Woord voor onderweg: Johannes 17 vers 25 en 26

25. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u
mij gezonden hebt.
26. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde
waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.

Kindermoment:

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. Op deze zondag staat Exodus 3:1-15 centraal. Thema: God roept Mozes vanuit een brandende struik”, Hij vertelt zijn naam aan Mozes.
God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte.

Kinderlied: ‘‘Ik ben die ik ben’ . liedjesbijbel

Ik ben die ik ben (LIEDJESBIJBEL lied 18) De brandende bramenstruik – YouTube

Ik ben in de brandende struik,
ik ben in de boomtop die ruist,
ik ben in de stilte die fluistert…
Ik ben die ik ben: Jahwe.
Ik ben in de dromen vannacht,
ik ben in de wolk overdag,
ik ben in de adem van alles…
Ik ben die ik ben: Jahwe.
Ik ben die ik ben, ik blijf bij jou.
Zelfs als alles om je heen verandert: ik ben.
Ik ben in het kindje in de stal.
Ik ben die ik ben, ik blijf bij jou.

Dienst van het Woord:

Gebed om verlichting met de Heilige Geest:

lied 333 ’Geest van God’. (2Keer)

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

1e lezing: Jesaja 43:9-12

Lied: 887 vers 1 t/m 3 ‘Wees stil en weet’.

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.

2 Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal

3 Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

2e lezing: 1 Korintiërs 2:1-5

Lied: 467: 1 t/m 4 ‘O Eeuw’ge Vader sterk in macht’ (Liedboek voor de kerken)

1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen Uw barmhartigheid.

Overdenking.

Meditatief orgelspel

Lied: 321 vers 1, 2, 3, 4 en 6 ‘Niet als een storm’.

1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2 Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

3 Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

4 Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

6 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Dankzegging en voorbeden – ruimte voor stil gebed – en het gezongen Onze
Vader (lied 1006)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
Zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
In een wereld zonder pijn.
In uw rijk dat eens zal komen
En dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven
En te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
Tot de honger is gestild

En vergeef ons wat we fout doen
Net als wij niet blijven staan
Bij de fouten van een ander
Maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
En wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen
Dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven
Dat u onze wereld leidt.
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks altijd.
Amen, amen.

Slotlied: 974 vers 1, 2 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God’.

1 Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

2 Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

5 God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Zegenbede

aansluitend: Amen, amen, amen.

Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 5 februari
Tijd:
09:30