Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 5 september 2021 – Ds E. Versloot uit Woerden (klik voor liturgie)

zondag 5 september 2021: 09:30

Orgelmuziek ter verwelkoming en voorbereiding
woord van welkom uitleg Collectes

aanvangslied: Psalm 91A : 1 en 2
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt een onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
2.Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.

stilte \ bemoediging \ groetmoment van inkeer
Klein Gloria

op Verhaal komen
wij zingen Lied 280: 1,2,3,4,5 De vreugde…
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
Uw naam, die mét ons gaat,
Waar Gij ons met uw eng’len troost,
Waar Gij U vinden laat

kindermoment:
Thema: Jezus praat met Petrus, Johannes 21: 9-19
lied via YouTube Vreugde van mijn hart – Sela

lezing: Genesis 28: 10-22 en Hebreeën 13:1-3

wij zingen Lied 259 Zend ons een engel in de nacht
1. Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
2,Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van u vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.
3.Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.
4.Zend ons in hem de zekerheid
dat u ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

verkondiging

orgelspel, gevolgd door het zingen van Lied 725 Gij boden rond Gods troon

1. Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draag met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!
2. O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
In alle strijd voorbij
nu rond uw Koning staan,
uw grote koor in 't zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!
3. Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leef voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.
4. Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn

dienst van het antwoord
dankgebed, voorbeden, stilte, onze Vader

slotlied: Lied 871: Jezus zal heersen
1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
4.Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

heenzending en zegen, beaamd
uitleidend orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 5 september 2021
Tijd:
09:30