Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 6 maart 2022 – Ds E.H. Egberts uit Rijssen (klik voor liturgie)

zondag 6 maart 2022: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Zang NLB 536: 1.2.3: Álles wat over ons geschreven is’.

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2.De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3 Maar Heer, de haard van uw aanwezigheid.
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij waard met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Gebedsstilte – aanvangswoorden en groet

Zang, nog staande NLB 536: 4.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Gebed

Leefregel

Zingen uit Hemelhoog 729: 1.3.4. ‘Mijn hart wacht stil op U’. (= melodie Psalm 24)

1,Mijn hart wacht stil op U, o Heer
uw komst verwacht ik, meer en meer
uw liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
ik wacht op U, wacht als een bruid
reikhalzend hunkert mijn verlangen

3. De kracht van Oorlog en geweld
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen

4.Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Het kindermoment: ‘Paasproject van Bijbel basics ‘Ga je met ons mee?’.

Thema vandaag is: ‘God Bevrijdt de Israëlieten uit Egypte’, uit Exodus 12: 21 t/m 31

Op de plaat die op de Liturgische tafel ligt wordt vandaag een waxinelichtje van
klei gezet. Dat zal worden gedaan door Evy van de Bor, die het waxinelichtje heeft gemaakt.

Op de afbeelding (via beamer) is een vader te zien die een deurpost verft; het
teken dat God aan het huis voorbij zal gaan en dat het huis dan gespaard zal worden.

Daarna zingen we het projectlied mee via tekst op de beamer: ‘Ga je met ons mee’,

Schriftlezing: Exodus 12: 21 t/m 28

21Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje
kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder daarna een bosje
majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de
beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, 23want de HEER zal door
Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet Hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en
aan de posten, dan zal Hij die deur voorbijgaan, Hij zal de doodsengel geen toestemming
geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en uw
kinderen voor altijd van kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal
geven, zoals Hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw kinderen dan
vragen: “Wat betekent dit gebruik?”, 27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een
pesachoffer omdat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen Hij de Egyptenaren
strafte; ons heeft Hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer.
28Daarna gingen ze uiteen en deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.

Zingen Psalm 105: 13.14: ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’.

13   Toen kwam de grote nacht der nachten,
verschrikking voor wie God verachtten.
Egypte 's koning zag ontsteld
zijn eerstelingen neergeveld.
De doodsheraut ging door het land,
maar God hield Israël in stand.

14   Gods volk trok uit langs effen paden,
met zilver en met goud beladen.
De rijen door weerklonk hun lied.
Wie God vertrouwt, die struikelt niet.
Bekomen van verslagenheid
was zelfs Egypte 's volk verblijd.

Overdenking

Zingen: NLB 538: 1.3.4.’Een mens te zijn op aarde’.

1.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden,
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden,
die ’t ons heeft voorgedaan.

3.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4.Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden,
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan

Voorbede en dankgebed

Slotlied: NLB 756: 1.2.4.6.’Laat komen, Heer, uw rijk’.

1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2   Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?

4.   Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

6   Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

Zegen
Amen, amen, amen

Orgelspel
—————————————————————-
Gebed voor Oekraïne
God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,

Amen

Gegevens

Datum:
zondag 6 maart 2022
Tijd:
09:30