Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 7 november 2021 – Ds A.Groeneveld uit Lunteren (klik voor liturgie)

zondag 7 november 2021: 09:30

Orgelspel
Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied: Lied 413 “Grote God wij loven U”.
1   Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2   Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!
3   Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Stil Gebed
Votum en Groet
Klein gloria

Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we: “Ja tot U hef ik mijn leven”
Ps.86 :2
2 Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.
Verootmoedigingsgebed
Woord van vergeving en bemoediging
Ps.86 :4 ‘Leer mij naar uw wil te handelen”.
4 Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Kindermoment:
Thema: ”Johannes stuurt brieven”, daarbij wordt gelezen uit Openbaring 1: 11
Kinderlied “Alles wordt nieuw”. van Matthijn Buwalda.
https://www.youtube.com/watch?v=nhyu5aIOeDQ”.
.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen : joh.8 : 12-20 en Mathh.5 :14-16

Lied 653 : 4 ‘Gij zijt het licht van God gegeven”.
4.Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Preek:

Meditatief orgelspel, daarna zingen we
OTH lied 315 “Heer uw licht en uw liefde schijnen….”

1.Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

2.Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij U stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

3. Staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Dankzegging-voorbede, stil gebed en gez.Onze Vader

Lied 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2.Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3.Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen + gez. Amen
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 7 november 2021
Tijd:
09:30