Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 9 januari 2022 – Ds J. Stelwagen uit Leersum (klik voor liturgie)

zondag 9 januari 2022: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen uitleg collectes

Intochtslied: psalm 100:2 en 4 ‘Juich Gode toe, bazuin en Zing’.

2   Roep uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
4   Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming
Woord van vergeving: Titus 3:3 t/m 7

YouTube: ‘ Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht ‘. (Nederland zingt)
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/160308_09_Vernieuw Gij mij.mp4?sethdr=Content-
Type:application/octet-stream

Kindermoment: We gebruiken het kinderrooster van Bijbel Basic ‘Begin van de wereld’.
Op deze zondag staan Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24 centraal:
Adam en Eva eten van de boom van goed en kwaad.
Daarom stuurt God hen weg uit de tuin van Eden.

Kinderlied via de beamer: “Mijn God is zo groot”

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jeremia 1:1-3

Schriftlezing: Lucas 3:1 t/m 14

We luisteren naar gezang 456b:1, 3, 4, 5 en 6 ‘Kwam van Godswege’.

1   Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.

3   Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

4   Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.

5   Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete,
geloof in zijn verbond.
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?

6   Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander
het brood van deze dag.

Schriftlezing: Lucas 3:15 t/m 23a

We luisteren naar gezang 526:2 ‘Juich voor de koning van de Joden’.

2.Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

YouTube: ‘ Ga met God en Hij zal met je zijn’. (Ned. Zingt)
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/180227_29C_Ga met God en hij zal met je
zijn.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream

Zegen

Orgel speelt: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 9 januari 2022
Tijd:
09:30