Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 11 april 2021 – Ds. mv. T. Dronkert (klik voor liturgie)

zondag 11 april 2021: 09:30

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,
Intochtslied: psalm 111: 1
1 Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Idents van verootmoediging:
Verootmoedigingsgebed.
Woord van vergeving.
Lied: NLB 634: 1
1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Kindermoment

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing uit Johannes 20: 24-31
Lied NLB 695: 1, 2
1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Verkondiging
Meditatief orgelspel

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.
Slotlied. NLB 675: 1
1 Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja

Zegenbede, afsluitend amen,
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 11 april 2021
Tijd:
09:30