Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 11 juli 2021 – Ds. A. Haaima (klik voor liturgie)

zondag 11 juli 2021: 09:30

Orgelmuziek.
Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Lied 84: 1 en 2
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, Votum en groet
Klein Gloria

Gebed van verootmoediging
Woord van vergeving

Lied 221: 2 en 3
2.Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Kinderlied: Al zo lief had God de wereld van Elly en Rikkert

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 8: 1 – 11

Lied 103: 3
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Preek

Meditatief orgelspel   Lied 885 ‘Groot is uw trouw op Heer’
Dankgebed, voorbeden en het gezongen Onze Vader .

Lied 906: 8
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen

Zegen
Afsluitend Amen wordt meegezongen

Orgelmuziek

Gegevens

Datum:
zondag 11 juli 2021
Tijd:
09:30