Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 13 juni 2021 – Ds, mv. H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 13 juni 2021: 09:30

Orgelspel

Blessing voor Nederland
https://youtu.be/A-KBswoOgVs

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 7
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren
7. Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

Stil gebed, Votum en groet
Klein Gloria

Gebed van inkeer en verootmoediging
Woord voor onderweg: Deuteronomium 6: 4 t/m 9

Lied 682 (opname Margret Spelt)

Gebed om de Heilige Geest
De Bijbel open: Jeremia 38: 1 t/m 13

Lied 177: 1 en 2
1. Daar komt de man uit Anatot,
hij deelt de woorden uit van God:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Maar niemand luistert naar zijn stem,
in heel Jeruzalem.
2. Het volk is doof, het volk is blind,
het slaat de woorden in de wind:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Voor vreemde goden knielt het neer;
vergeten is de Heer.9

Kindermoment:
Thema: “Jeremia in de put”.
Kinderlied: “Het woord van onze God”, van Elly en Rikkert

De Bijbel open: Marcus 4: 26 t/m 34

Zingen: Lied 923
1.Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond,
En waaruit een grote boom ontstond.
2.Wil je wel geloven het begin is klein,
Maar het zal een wonder boven wonder zijn
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
Dan gebeuren wonderen om je heen.
3.Wil je wel geloven dat je vrede wint,
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
Groeit de liefde uit boven de haat.

Verkondiging: Gods werk is niet te keren, omdat Hij erover waakt

Zingen: Lied 426 ( alleen de Nederlandse versie)
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 416
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Lied 425 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huiswaar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 13 juni 2021
Tijd:
09:30