Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 16 mei 2021 – Dhr. H.R. van Riezen (klik voor liturgie)

zondag 16 mei 2021: 09:30

Liturgie voor 16 mei 2021, aanvang 9.30 uur

Orgelmuziek

Welkom, mededelingen en uitleg collectes,

Intochtslied: lied 653 vers 1, 4, 6 en 7 (U kennen)
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
4.Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
6.Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Kindermoment
Thema op deze zondag is:’ Een voorbeeld voor iedereen’, lezing uit: 1 Timoteüs 4 : 7 – 16
Kinderlied van de maand is: Toekomst vol van hoop, van Sela

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Lezing(en) . Johannes 18 vers 33 – 19 vers 1

Lied 558 vers 1, 2, 6, 7, 8 (Jezus om uw lijden groot)
1.Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen
’t recht van God, Kyrie eleison.
2. Heer om uw zachtmoedigheid, vorst die op een ezel rijdt
En van Sion onwil schreit. Kyrie eleison.
6.Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervuld
Als men vruchtloos zoekt naar schuld. Kyrie eleison.
7.Om het woord van goddelijk recht, dat Gij tot uw rechter zegt.
-zelf hebt Ge-uw geding beslecht. Kyrie eleison.
8. Om de doornen van uw kroon, om de geesling en de hoon,
Roepen wij, o Mensenzoon. Kyrie eleison.

Verkondiging.

Lied 695 (Heer raak mij aan)
1.Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2.Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
4.Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied. 1005 Nederlandse tekst (zoeken naar licht)
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
3. Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zegenbede en afsluitend amen
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 16 mei 2021
Tijd:
09:30